Obowiązki a także odliczenia podatników na gruncie polskiego prawa

przez | 10 lipca 2021
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na płatnika zobowiązanie regulowania składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co ważne, musi płacić te składki w wyznaczonym terminie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, wpłacana po terminie należność musi być powiększona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę trzeba uregulować razem z nieterminowo regulowanymi składkami ZUS za dany okres, za który powstała zaległość. Nie można najpierw spłacić po terminie tylko składek, a kolejno dokonać wpłaty na poczet samych odsetek . Odsetki są należne zawsze, gdy składki są płacone po czasie określonym w ustawie.

Kalkulator procentów podatkowych za zwłokę od zaległości, pomaga ustalić ich wielkość. W polskim ustawodawstwie, ustawą regulującą system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura poświadczająca WDT. WDT to eksport (zobacz również wycena transportu online) wyrobów z Polski do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz kupującego, który ma aktualny numer VAT Unii Europejskiej.

Dostawa towarów musi nastąpić zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT. Świadectwo homologacji, jest to potwierdzenie urzędowe.

Nie masz ochoty zakończyć ciekawego tematu na jednym poście? W takim razie zapraszamy do kolejnych – kliknij w źródło (http://radca-pr.pl/) i przenieś się na podobną stronę.

Ten dokument urzędowy stanowi nieodłączną część samochodu. Na podstawie certyfikatu homologacji, można uzyskać informacje dotyczące pojazdu – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma także wpływ na wysokość raty OC, AC. Dla właściciela pojazdu mechanicznego z homologacją jest o wiele niższa składka za roczne ubezpieczenie . Przepisy nakreślają też warunki dla przestrzeni ładunkowej, czyli części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Samochody z kratką odchodzą do lamusa, ponieważ samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na rozmiar bagażnika, ładowność, czy też stałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Zazwyczaj o certyfikat homologacji, starają się przedsiębiorstwa ponieważ bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W przypadku gdy pojazd mechaniczny posiada homologację Unii – N1 możliwe jest skorzystanie z całego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków.