Obligacje skarbowe czy korporacyjne? Co wybrać?

przez | 21 października 2021

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują możliwość osiągnięcia stanowczo większych zysków, niż przechowywanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy nawet na lokacie bankowej. W ostatnich latach jednak dekoniunktura i niepewność związana z sytuacją finansową wielu przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie wiąże się ze znacznym ryzykiem.

Kliknij na odnośnik, on przybliży Ci temat, który Cię aktualnie zaintrygował. Przeczytaj tekst, zawierający ciekawe dane.

Czy w takim razie dalej warto inwestować swoje oszczędności?

Giełda to typ rynku, na którym przeprowadza się transakcje kupna i sprzedaży danych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, należy do najbardziej popularnego typu giełdy wśród indywidualnych inwestorów.

Ten tekst wydaje się być ciekawy? Masz chęć na więcej opisy? Zatem nie wahaj się i kliknij w ten link.

Obligacje można dodatkowo podzielić na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) i korporacyjne (oferowane przez przedsiębiorstwa).

Obligacje są raczej pewnym papierem wartościowym, a poziom ryzyka inwestycyjnego wyrażany jest poprzez nadawane danym emitentom ratingi. Najbezpieczniejsze obligacje to obligacje skarbowe, które emitują rządy państw. W Polsce dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Te pierwsze stanowią interesującą opcję na paroletnie inwestycje natomiast obligacje rynkowe mogą być w obrocie na GPW.Obrót obligacjami w Polsce odbywa się na działającym od 2009 roku rynku Catalyst. Jest to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Odpowiadając na zadane na początku pytanie – warto, ale z głową. Im bardziej okazały zysk będziemy mogli osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i w tej kwestii nie nie oczekujmy zmiany.

Źródło: opracowanie własne