Obcokrajowiec kupujący nieruchomość na Ukrainie musi do zawarcia umowy mieć zaprzysiężone tłumaczenie na język ukraiński.

przez | 21 października 2021
Słownictwo ukraińskie – to słownictwo należące do grupy języków wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln ludzi, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma status języka administracyjnego, używany jest także przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie ze względów geograficznych i historycznych uzasadnia naturalne podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Tłumacz słownictwa ukraińskiego musi posiadać uprawienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy przełożony dokument powinien być oznaczony pieczęcią imienną autora tłumaczenia oraz zawierać nieodzowne deklaracje o poprawności przełożenia z oryginałem. Translator przysięgły języka należącego do grupy języków wschodniosłowiańskich może objaśniać dokumenty zwyczajne, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie potrzebują uwiarygodnienia, na przykład: korespondencję, strony www, reklamy korporacji, dokumenty reklamowe, opracowania prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania promocyjne.

Zaciekawił Cię ten niebanalny wpis? Jeżeli tak, oprócz tego zajrzyj koniecznie (https://www.stojakireklamowe.pl/category/stojaki-informacyjne) na tekst, który został zamieszczony tu – on również wzbudzi twoją ciekawość!

Translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może realizować także dyspozycje na objaśnienia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Obecność autora tłumaczenia wymagana jest między innymi w czasie zawierania kontraktów notarialnych, których uczestnikiem jest cudzoziemiec, spraw sądowych z udziałem obcokrajowców, zawierania umów międzynarodowych lub w czasie ślubu cywilnego. Z tłumaczeń ustnych powszechnych korzysta się na konferencjach międzypaństwowych, w przedsiębiorstwach z udziałem zagranicznym.

Przejdź do meritum i przeczytaj na stronie na omawiany temat na innych portalach – z pewnością Cię pochłoną kompletnie. Sprawdź to teraz.

Translator przysięgły języka ukraińskiego przyjmuje właściwy rodzaj tłumaczenia po uwzględnieniu właściwości indywidualnych wymagań klienta i określonej okoliczności. Profesjonalny translator przysięgły języka ukraińskiego może oferować usługi dla firm, polegające na efektywnym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Propozycja taka przeznaczona jest do przedsiębiorstw, które chcą pojawić się na arenie międzynarodowej. Szeroki zakres usług obejmuje także dodawanie wiadomości gospodarczych do obcojęzycznych wykazów branżowych, przygotowanie wizytówki lub strony internetowej, stworzenie kartoteki potencjalnych zagranicznych klientów, nawiązanie współpracy z izbą handlową określonego kraju, czy prowadzenie korespondencji handlowej.