O wiedzy ekologicznej Polaków

przez | 10 lipca 2021
Polska od 89 r. bardzo się odmieniła chociaż nie zawżdy zdajemy sobie z tego sprawę. Jedną z największych zmian jakie były wynikiem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest moim zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich możliwych poziomach.

Począwszy od wielkich, przemysłowych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry hamujące emisję trujących substancji), przez programy modernizacyjne skierowane do obywateli dużych miejscowości, (dla przykładu projekt subwencji wymiany starej instalacji C.O. na bardziej ekologiczną).
Rzecz jasna same możliwości to troszkę zbyt mało, albowiem potrzebne jest dodatkowo zaangażowanie w działania ekologiczne indywidualnych osób, co nie jest takie skomplikowane. Starcza bowiem sortować odpady (sprawdź informacje).

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta kwestia – wyrzucając cokolwiek do kosza jota zastanowienia. Makulatura (witryna w tym temacie) do właściwego kubła, szkło do drugiego, odpady bio degradowalne w jeszcze inne miejsce. Potem na mocy umowy z gminą, nastąpi odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram terminach. I to już cała rzecz z naszej strony.
Innym przejawem myślenia ekologicznego jest troska o otoczenie w toku remontu. Jednakowo jak już opisane zachowanie ekologiczne (zatem segregacja jak też odbiór odpadów z domów) są one regulowane regulacjami prawnymi. Osoba przeprowadzająca remont ma obowiązek w trakcie robót budowlanych a także remontowych gromadzić a po zrealizowanej inwestycji odstawić odpady poremontowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Istnieją jednak odpady przemysłowe, które są o wiele bardziej kłopotliwe niż pustaki. W takich przypadkach konieczna jest pomoc specjalistów.

Takim wypadkiem jest usunięcie azbestu. Tymi pracami winny zająć się specjalistyczne przedsiębiorstwa dysponujące wyszkolonymi pracownikami oraz odpowiednim do tego celu sprzętem. Azbest jest materiałem użytkowanym jeszcze nie tak dawno w szerokim zakresie w budownictwie a także gospodarstwie domowym. Niestety badania udowodniły jego chorobotwórcze działanie na organizm ludzki. Konieczne przeto było nie jedynie zaprzestanie produkcji przedmiotów zawierający azbest ale również i jego fizyczne usuniecie ze środowiska człowieka. Jest to tak istotny temat, że inwestorzy mogą liczyć na subwencję ze środków rządowych na pozbycie się azbestu.