O jakich rzeczach pamiętać w dziedzinie wywozu śmieci? Które kwestie są najbardziej istotne? Jakie są przepisy z tym związane?

przez | 10 lipca 2021
Właściciele lokali w blokach albo kamienicy często nie przejmują się tematem wywozu śmieci. Należność za tego typu usługę znajduje się w uiszczanym regularnie przez nich czynszu. Bloki osiedlowe posiadają różnego rodzaju pojemniki i kontenery, z których wszyscy mieszkańcy mogą normalnie korzystać. Natomiast właściciele nieruchomości osobiście muszą zadbać o wywożenie śmieci z należących do nich posesji. Muszą sami załatwiać różne kwestie mające związek z taką usługą. Jak w związku z tym wygląda wywóz śmieci z terenu nieruchomości, jak dużo to kosztuje i jakie papiery są niezbędne?

ikonka śmietnika

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chodzi o wywóz śmieci to osoby będące właścicielami domów są zobowiązani do zawarcia umowy z firmą, która zajmuje się wywozem śmieci. Umowę tą trzeba podpisać w siedzibie firmy, najczęściej w biurze obsługi klientów. Podczas podpisywania umowy niezbędne są dokumenty, jakie potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą wywożone odpady (więcej treści na ten temat). Klienci instytucjonalni zaś będą musieli przedstawić papiery rejestracyjne firmy lub instytucji. Taka umowa zawierana jest na czas nieokreślony, natomiast okres wypowiedzenia to najczęściej 1 miesiąc.

Umowa określa najczęściej zobowiązania firmy, która zajmuje się wywożeniem śmieci, zawarte są w tym miejscu też obowiązki zarządcy nieruchomości korzystającego z jego usług. Tak samo to wygląda w przypadku innego rodzaju usług, jak choćby utylizacja odpadów (utylizacja odpadów). Firma przeważnie daje do dyspozycji nieruchomości pojemniki, takie jak kontenery do gromadzenia odpadów. Ciągle, z częstotliwością, jaka jest zawarta w umowie, wywozi odpady komunalne gromadzone w pojemnikach. W przypadku zużycia pojemników dokonuje się ich wymiany albo naprawy.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umieszczenia pojemników w miejscach utwardzonych oraz zagwarantowania właściwego do nich dostępu, najlepiej do dziesięciu-piętnastu metrów od miejsca dojazdu samochodu śmieciarki. Zabrania się umieszczania w pojemnikach stojących na terenie nieruchomości odpadów innych aniżeli komunalne, dajmy na to gruzu budowlanego, elementów drewnianych albo złomu. Nie są to surowce wtórne (nasz odsyłacz) (to są surowce wtórne), natomiast ich wywóz może być potraktowany jako osobne zlecenie oraz rozliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem.