Nowy rok, stare należności – o czym nie warto zapominać, by nie dostać oprocentowanych zaległości

przez | 10 lipca 2021
Sprawy rozliczeń dla wielu pojedynczych właścicieli firm, a zwłaszcza wchodzących na rynek wywołują ból już przez samą nazwę. ”Skarbówka” nie odpuści i wcześniej czy później należy zestawić przed instytucją należyte pisma z odliczeniami czy też kolumnami podatków.

Przedsiębiorcy zmuszeni są płacić tak zwane zaliczki od podatku, które pochodzą z własnej działalności gospodarczej.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, wyższy wskaźnik procentowy jest wiążący dla tych przedsiębiorstw, które generują wpływ ponad 85 528 złotych na rok. Rzeczywistość nie wygląda dla początkujących oraz niewielkich przedsiębiorstw kolorowo – fakty są takie, że biorąc pod lupę całość opisującą podatek (czytaj też ryczałt) liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że faktyczne zyski generuje się od progu 32 %.

W przypadku zaliczek, które właściciele wszystkich firm muszą odprowadzać co miesiąc istnieją wyjątki. Młodsi inwestorzy i mali przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, wedle której oprowadzą swój podatek (czytaj też do kiedy pit 11) dochodowy kwartalnie. W przypadku comiesięcznych zaliczek odprowadzane są one do 20 dnia w każdym miesiącu. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania przedsiębiorca musi podjąć taką decyzję i zawiadomić „Skarbówkę” do 20 lutego roku podatkowego.Nie inaczej postępuje się w kolejnych latach, chyba, że odliczane odsetki zmienią się na opłacane co miesiąc. Polecamy również

Zobowiązania finansowe, które jawią się niczym zmora dla części przedsiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy pracujący na umowie o pracę odprowadzają składki społeczne i na OFE. Wszelkie niedociągnięcia za zaległy rok podatkowy Urząd wychwytuje i oprocentowuje w nowym roku podatkowym. Są one zmienne – ostatnie odnośnie składek społecznych wyniosły 8 %, przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi również oberwiemy oprocentowaniem po pieniądzach. Stawka jest jeszcze boleśniejsza – ostatni wskaźnik tak zwanych odsetek za zwłokę w spłacaniu wynosił 13 % w skali roku. Czytaj też

Dlatego też jasna uwaga i morał – pracując na stałej umowie lub pensji nie zaleca się zadzierania z instytucjami rozliczającymi. Wszelkie niedociągnięcia i niedoinwestowania odbiją się w nowym roku podatkowym czkawką.