Narzędzia użyteczne dla księgowej.

przez | 10 lipca 2021
Narzędzia przydatne dla księgowej w przedsiębiorstwie. Między innymi: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeśli prowadzimy własną działalność, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy kupujemy towar, jak i sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaży i zakupu, powinniśmy sprawnie poruszać się między wartościami netto-brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W łatwy sposób taką możliwość daje kalkulator vat wartości porady (zobacz netto brutto kalkulator) VAT w Internecie umożliwia obliczenie danej kwoty uwzględniając obowiązujące stawki. Oblicza kwotę netto z podanej kwoty brutto (wraz z podatkiem) i odwrotnie (z kwoty brutto na kwotę netto). Przeliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, obowiązujących w obecnym roku oraz w latach ubiegłych. Dane i uzyskane dzięki nim wielkości zachować można w czytelnej formie, drukując je albo przesyłając je na dowolny adres e-mailowy. Kalkulator vatu internetowy jest szybkim sposobem na obliczenie interesujących nas wartości. Działa szybko i bez problemowo, a co najważniejsze jest darmowy.

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednakże, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 wynosi 1750 złotych brutto .

Pracodawca, płacąc pracownikowi wynagrodzenie minimalne ponosi obecnie łączny koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 zł miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń pomaga odpowiedzieć na pytanie ile wynosi wynagrodzenie netto. Poza przeliczaniem brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator (zobacz przeciętne miesięczne wynagrodzenie) wylicza również koszty pracodawcy zw. z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, ZUS i składki emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zbiory zapisów księgowych, obrotów oraz sald, tworzących: dziennik, księgę główną, pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, jak również listę składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone mogą być w siedzibie jednostki lub poza nią – w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz w walucie polskiej.