Na czym polega outsourcing HR i jakie ma plusy, jeśli prowadzona jest rekrutacja do call center?

przez | 10 lipca 2021
Zlecanie zadań innym firmom i nabywanie podwykonawców jest niezwykle dobrym wyjściem dla rozwijających się korporacji, dlatego że umożliwia lepszą efektywność pracy i w przypadku kierowania ludźmi pozwala na efektywne zatrudnianie nowego personelu.

Razem z rozkwitem firm pojawia się tendencja polecania wielorakiego typu obowiązków innym podmiotom zewnętrznym. Stosunki między takimi firmami w wielu przypadkach dotyczą rekrutacji czy wykonywania czynności informatycznych. Powszechnie słynny jest outsourcing HR, który ułatwia licznym firmom przebieg zatrudniania personelu (patrz tutaj). Przepływ ludzi w dużych korporacjach jest niezwykle natężony, stąd alternatywa powierzenia prac dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi innej firmie jest ogromnym ułatwieniem zwłaszcza dla podstawowego działu human resources, który powinien w tym czasie zająć się zagadnieniami wewnętrznymi korporacji. Tak zazwyczaj przeprowadzana jest rekrutacja do call center, gdzie zapotrzebowanie na pracowników jest ciągle wyjątkowo duże i proces rekrutacyjny musi być prowadzony bardzo efektywnie. Praca na stanowisku telemarketera z reguły nie jest pracą długoterminową i rotacja pracowników jest w takim przypadku niebywale wysoka. Oddziałuje na to zarazem charakter pracy jak i duża rywalizacja firm, które specjalizują się w przeróżnych dyscyplinach i strategiach sprzedaży. Z tego powodu przedsiębiorstwa trudzące się telemarketingiem często wykorzystują outsourcing HR, aby zminimalizować czas na jaki składa się tak samo rekrutacja nowych konsultantów jak i koordynowanie działań, formy i stanu sprzedaży aktualnego personelu. Jest to wyjście zapewniające korzyść tak samo firmie zlecającej, jak i wykonującej zadania, które mogą mieć różny charakter. Można więc spodziewać się, że niejednokrotnie konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa mają tego samego zleceniobiorcę, który czerpie obfite profity z poszerzania takiej współpracy i pozyskiwania jeszcze większej liczby zleceniodawców.

pracownik

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwój branży handlowej i usługowej jest niezaprzeczalnie dużym uproszczeniem dla korporacji nastawionych na korzyść i sprawne działanie. Zyski jakie obejmuje opcja handlu usługami są bardzo rozległe i rekrutacja do call center jest tego znakomitym przykładem (przejdź na stronę).