Kto zdoła wykonywać pracę jako tłumacz przysięgły?

przez | 10 lipca 2021
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się przykładowo tłumaczeniem dokumentów urzędowych oraz procesowych, potwierdzeniem odpisów wykonanych przez inne postaci czy uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych. Tłumacz przysięgły oferuje swoje usługi zarówno postaciom prywatnym, jak też instytucjom oraz organom państwowym – sądom, policji, prokuraturze itp. By pracować jako tłumacz przysięgły należy spełniać konkretne wymagania i pomyślnie zdać test na tłumacza przysięgłego.

tłumaczenie
Aby zostać tłumaczem bez wątpliwości należy posiadać polskie obywatelstwo, znać język polski i mieć totalną zdolność do czynności prawnych. Jednostka, chcąca realizować tłumaczenia przysięgłe, nie zdoła być też karana za przestępstwa podatkowe, spowodowane umyślnie czy też niecelowo. Co więcej koniecznie trzeba skończyć studia wyższe magisterskie, a ostatnim warunkiem jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego i ustnego na tłumacza, o czym nadmieniliśmy już trochę wcześniej.

Zobacz również: Nowkom

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego? Test ten składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności robi się tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy (jeżeli chcemy realizować tłumaczenia angielskie będzie to naturalnie język angielski) i z języka obcego na język polski.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com

Później robi się takie same tłumaczenia z tą różnicą, że są to tłumaczenia ustne. Żeby zaliczyć egzamin, trzeba pozyskać dodatni wynik z obu jego części.

Wejdź na ten odsyłacz oraz zobacz więcej logopeda Wrocław bardziej precyzyjnych informacji odnoszących się do analizowanego tutaj artykułu. Z pewnością jest on bardzo atrakcyjny.

Jeżeli egzamin zostanie zdany z dodatnim, stosownym wynikiem, wówczas pozostaje tylko wpis na listę tłumaczy przysięgłych, który następuje po złożeniu wcześniejszego ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.

Tłumacze przysięgli muszą wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem, wobec tego tłumacz (więcej na tej stronie) przysięgły ma obowiązek być osobą uczciwą, przykładną oraz sumienną. Do swojej pracy zawsze powinien podchodzić niezmiernie odpowiedzialnie, jednocześnie musi dochowywać tajemnicy zawodowej oraz przestrzegać etyki zawodowej. W toku wykonywania swoich obowiązków winien zachowywać obiektywizm.

Więcej: – tłumaczenia przysięgłe