Kto to jest aktuariusz i jakimi sprawami się zajmuje? Jego główne zadanie polega na wycenie aktuarialnej, o co w tym chodzi?

przez | 27 października 2021
Zadaniem aktuariusza jest kalkulacja wielkości przyszłych zobowiązań usługobiorcy a także przygotowanie planu który pozwala na realizowanie ich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest dość dużym wyzwaniem – rynek finansowy tak naprawdę nigdy nie oferuje stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednakowoż, prowadzona przez profesjonalne biuro aktuarialne z należytym doświadczeniem i uprawnieniami, czyli zatrudniające certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo sprawdzalności.

polecana strona

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz to specjalista w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, a także statystyki i prawdopodobieństwa, ponadto zna idealnie zagadnienia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, a także baz danych oraz modelowania matematycznego (przeczytaj więcej). Takiego rodzaju wiedza w połączeniu z nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami pracy pozwala na niezwykle dokładne przeprowadzenie wyceny.

Jeśli zainteresował Cię przedstawiony temat, odwiedź serwis toalety przenośne gdańsk, gdzie znajdziesz dodatkowe info. Pogłęb swoją wiedzę!

Punktem wyjścia do jej zrobienia jest sprawdzenie sytuacji wyjściowej danego przedsiębiorstwa. Te usługi aktuarialne dotyczą rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę przykładowo kwestie takie, jak struktura demograficzna zatrudnionych i właściwe dane, jak płeć, ilość lat, data zatrudnienia oraz czas pracy w firmie. Jednocześnie bierzemy pod uwagę wielkość ich wynagrodzenia, sytuację finansową firmy oraz kwestie takie, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te dane, jak również informacje związane z założeniami demograficznymi oraz ekonomicznymi takimi, jak choćby stopa procentowa do dyskontowania przyszłych świadczeń pracowniczych, lub też umieralności i zachorowalności pracowników w przyszłości przygotowywany jest raport przedstawiający wycenę oraz wskazówki do działania w kolejnych latach, ażeby możliwe było zachowanie pełnej rentowności.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna prowadzona jest raczej metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, że za każdym razem stosowane są pewne, ale i indywidualnie dostosowane do sytuacji klienta narzędzia. Należy dodać, iż metoda zgodna być musi z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co oznacza KSR 6, ustawą o rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, co oznacza MSR 19. Zalecają one zastosowanie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada w rzeczywistości proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do płacenia świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej.

Zainteresował Cię ten tekst? Jeśli tak, to sprawdź dodatkowo ten świetny artykuł. Przekonaj się, to też będzie dla Ciebie warte zainteresowania.

Umożliwia to więc na pewne działania, które zawsze się sprawdzają, ponieważ są pewne, szacowane wcześniej i wdrożone w wielu innych miejscach. Wszystko to powinno być więc idealnie wyliczone, jak więc widzimy aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.