Kto to jest aktuariusz i co zrobić, jeżeli chcesz pełnić ten zawód?

przez | 10 lipca 2021
Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Podstawową instytucją, w której może realizować swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy trudniące się reasekuracją czy innymi tematami finansów. Co zalicza się do jego powinności?

kliknij po więcej informacji

Autor: CeBIT Australia
Źródło: http://www.flickr.com
Rolą aktuariusza jest nade wszystko wycena ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych czy pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi być zorientowanym jak kalkulować ryzyko kredytowe lub operacyjne, a także sporządzać roczne raporty i nadzorować obecne aktywa. Para się również taryfikowaniem składek albo kierowaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niebywale istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, ponieważ częstokrotnie uczestniczą w podejmowaniu zasadniczych decyzji. Zawód przez nich sprawowany jest zawodem publicznym, co oznacza, iż osoby zajmujące to stanowisko są odpowiedzialne zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Kliknij ten link oraz zobacz więcej wymiar urlopu wypoczynkowego dokładniejszych wiadomości dotyczących podnoszonego tu tematu. Z pewnością jest on bardzo ekscytujący.

Funkcją aktuariuszy jest także wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (dowiedz się więcej na ten temat), aby wiedzieć, jak wysokie mogą być nagrody lub jubileusze. Dzięki temu można będzie w odpowiedni sposób przygotować dla pracownika (polecam szkolenie: lojalność wobec pracodawcy) świadczenia, które nie wchodzą w skład jego honorarium. Poza tym określenie rezerw pozwala w bardziej dokładny sposób sprecyzować wartość całego przedsiębiorstwa, co jest nadzwyczaj istotne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji związanych np. z zamierzonymi inwestycjami.

obliczenia finansowe

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chciałbyś zostać aktuariuszem, powinieneś zdobyć wyższe wykształcenie na uczelni proponującej właściwe kierunki studiów, jak również zaświadczenie o niekaralności i dokumenty o ukończonym stażu. Co więcej trzeba zaliczyć egzamin aktuarialny, który organizowany jest co dwa lata i koncentruje się na takich zagadnieniach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka czy ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez gorliwej nauki, toteż dobrze jest już od początku studiów przyłożyć się do zajęć i dokładnie przyswajać sobie materiał, aby później nie mieć problemów ze zdobyciem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, iż jest to wyjątkowo atrakcyjne finansowo stanowisko, jakie już na starcie zapewnia wysoką pensję, umożliwiającą prowadzenie życia na faktycznie dobrym poziomie.