Jak zdobyć cenne informacje o konkurencji?

przez | 26 lipca 2021
Dziesięciolecia rozwoju gospodarki spowodowały, że w wielu gałęziach gospodarki wzrosła także konkurencja i potrzeba jej badania. W chwili obecnej powstają rzadko spotykane wcześniej podmioty gospodarcze, które mają na celu wyszukiwanie licznych tajnych wiadomości i sprzedanie ich firmie konkurencyjnej. Przez to dział marketingu lub produkcji dowie się o tym, jak sprawić konkurencji więcej problemów. Firma taka to tzw. wywiadownia gospodarcza.

Spotkania biznesowe

Autor: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Źródło: http://www.flickr.com
Ludzie, które zgaszają się do takich wywiadowni potrzebują otrzymać rozmaite raporty gospodarcze o tym, jak określona pracy (zobacz long tail) pracuje . Za pomocą takich danych można dość znacznie obniżyć efektywność pracy konkurencji albo też skopiować pewne rozwiązania i podwyższyć swoją sprzedaż.

Wywiadownie tego typu znane są od dawna. Sprzedawanie informacji handlowych o innych firmach zwiększyło się wraz z rozwojem przemysłu w dziewiętnastym wieku. Na początku stworzył tego tupu biuro Eugene–François Vidocq. Człowiek ten sam wcześniej zajmował się działalnością przestępczą. Obecni to czym się zajmuje tego rodzaju firma tyczy się wielu rozmaitych dziedzin. Przygotowany raport powinien zawierać nie tylko informacje teleadresowe, czy historię oraz przedmiot świadczonych usług, ale także informacje o stanie finansowym czy wypłacalności itp. Jakościowe wywiadownie gospodarcze podejmują różne działania, które jednak powinny być legalne. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, że nieuczciwa konkurencja nie korzysta tylko z dobrowolnie dostępnych informacji, ale podejmuje działaniuadwokatem (zobacz odwiedź nas)rze szpiegostwa przemysłowego. Słowo to nie bez przyczyny nawiązuje do działań wojskowych, bowiem podobnie jak w służbach wojskowych wyszukuje się za wszelką cenę istotne wiadomości o innych podmiotach gospodarczych, ich sposobie produkcji i innowacjach technologicznych. Wiąże się z tym wiele zagrożeń.

Największe firmy przeznaczają masę pieniędzy na badanie czy np. nie założony jest gdzieś podsłuch itp. Po drugiej stronie natomiast znajdują się przedsiębiorstwa, które płacą za podkładanie takich podsłuchów. Koniecznym jest wiedzieć, że takiego gatunku działania są ścigane przez policję i grożą za nie duże kary finansowe.