Jak zarobić na obligacjach korporacyjnych?

przez | 26 lipca 2021
Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze równym wzrostem gospodarczym i malejącym zadłużeniem odznacza się na tle Europy. Oznacza to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić wzrastającą popularnością i mają zaufanie inwestorów, a obligacje komunalne dają niezłe zyski. W tym niedługim tekście opiszemy trzy rodzaje obligacji, bo obecne czasy to najlepsza okazja, by zainwestować i bez ryzyka pomnożyć swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza rząd. Pieniądze zebrane w ten sposób służą do wyrównania deficytu w finansach państwa i spłacania dawniejszych wierzytelności. Spokojny okres w Polsce powoduje, że inwestycja w nie jest godna zaufania, bo państwo z pewnością w przyszłości nie zbankrutuje. Oferowane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (tylko dla osób fizycznych) oraz rynkowe, wykupywane najczęściej przez przedsiębiorstwa i spółki. Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Oznacza to, że po minięciu określonego czasu państwo jest zobowiązane do odkupienia od właścicieli tych dokumentów. Oczywiście w międzyczasie można nimi handlować na rynku finansowym.

Zainteresował Cię wpis treść? To przejdź do oferty zasilek dla bezrobotnych, by zaznajomić się z dodatkowymi info na omawiany temat, jakie dla Ciebie opublikowaliśmy.

Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, zależne od długości i od momentu emisji.

Obligacje korporacyjne to także papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do oddania pożyczonej (przez kupno papierów) kwoty i oprócz tego do wypłaty procentu profitu lub też np. zamiany obligacji na udziały, nadania prawa pierwokupu itp. Jest to uzależnione tylko od umowy zawieranej w czasie zakupu obligacji. Te papiery wartościowe można wykupić na giełdzie, gdzie są dopuszczane do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są wypuszczane jedynie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez określone podmioty, takie jak Skarb Państwa czy NBP. ratę (zobacz więcej w serwisie)