Jak możemy zarejestrować znak towarowy w naszym kraju? Jakiego rodzaju warunki musimy spełnić? Co jest najistotniejsze?

przez | 10 lipca 2021
Planujesz zarejestrować znak towarowy i nie wiesz, jak to zrobić? Co ważne, w celu rejestracji takiego znaku, powinieneś złożyć w Urzędzie Patentowym, np. biuro patentowe Kraków odpowiedni wniosek. Co jednak dalej z tym zrobić?

Logo androida

Autor: Maurizio Pesce
Źródło: http://www.flickr.com
Takie podanie o udzielnie prawa ochronnego należy złożyć osobiście, ale można też to wykonać przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którym może się stać jedynie rzecznik patentowy. Taki rzecznik poza fachowym opracowaniem wniosku jest w stanie również zrobić badanie tak zwanej zdolności rejestracyjnej znaku, a również ocenić szanse na jego rejestracje. Tego rodzaju badanie na pewno uchroni nas przed regulowaniem opłat zgłoszeniowych, jeżeli nasz autor (polecamy oferta) i tak nie będzie miał szans na ochronę. Rzecznik jest w stanie również pomóc w przeprowadzeniu procedury rejestracji już przed samym Urzędem .

W Polsce Urząd Patentowy jest odpowiedzialny za całkowite badanie naszego wniosku. Poza aspektami formalnymi może mieć wątpliwości odnośnie wykazu towarów. Dosyć często zdarza się, iż rozbudowane wykazy muszą być uzupełnione. Badanie Urzędu sprawdza również czy rejestracja znaku towarowego jest w ogóle realna do przeprowadzania, tak więc czy znak spełnia warunkiwzory (polecamy dodaj serwis do stron zaufanych)óre są wspomniane w ustawie. Jeżeli nie istnieją przeciwwskazania, żeby zarejestrować znak, Urząd wydaje tzw. warunkową decyzję, jaka warunkuje przyznanie ochronnego prawa od wpłacenia odpowiedniej kwoty rejestracyjnej, a także opłaty za publikację. A jak wyglądają te opłaty? Ich wysokość zależna jest od ilości klas nicejskich, w jakich są skatalogowane nasze towary oraz usługi .

Dokumentacja

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
A jaki jest czas oczekiwania na decyzję? Najczęściej musimy czekać przeważnie od dwunastu do szesnastu miesięcy, by jednak być może przyspieszyć ten długi proces warto skorzystać z firm, które oferują pomoc w tym zakresie. Rejestracja znaku towarowego cena nie jest tak naprawdę kłopotem, lecz cała procedura, jaka z pewnością nie należy do najbardziej łatwych może powodować dość duże trudności . Z tego więc powodu dobrze skorzystać ze specjalistycznej pomocy, żeby zmniejszyć ilość komplikacji i niespodziewanych wydarzeń do minimum. To bez wątpienia bardziej korzystne niż długa procedura i brak szans na poprawę sytuacji. O tym musimy pamiętać, jak będziemy zabiegać o zarejestrowanie znaku towarowego.