Egzekucja z długów na rachunku bankowym dłużnika

przez | 6 sierpnia 2021
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem wiedza wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku posiadać rachunek .

Warto więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę popularnych banków. Odpis zajęć egzekutor wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, a także określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami i wszystkimi wydatkami powstałymi w przebiegu postępowania a także egzekucji.

Musisz pamiętać, że nasza strona internetowa (https://www.traple.pl/2018/11/20/mozliwosci-wylaczenia-wtornego-obowiazku-informacyjnego-w-swietle-przepisow-rodo/) może pomóc Ci w uzyskaniu interesujących informacji na każdy wątek. Taka strona na pewno Ci się spodoba.

O ile na rachunku bankowym znajduje się suma przewyższająca kwotę zajęcia, bank spienięży trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie debetu bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu kwoty wypłacone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy a także pozostałe podatki publiczne. Więcej na

W praktyce bywa, iż kwota zapłaty za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym.

Jeżeli chcesz zgłębić nasz punkt widzenia, to zachęcamy Cię do przeczytania opisu, który ukryliśmy pod tym linkiem. Tam stale zamieszczana jest bieżąca wiadomość (https://pieczatki.pl/wzory-odbic/).

Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W takowym razie u chlebodawcy trasat może złożyć deklarację z podaniem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do komornika o umorzenie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym. Zobacz

Podobną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W razie kiedy z trasatem nie zdołamy się dogadać, pozostaje odzyskiwanie długów na jakiej można nasze wierzytelności scedować.