Diagnostyka wpływania inwestycji na środowisko – na czym polega?

przez | 26 lipca 2021
Ocena wpływania na otoczenie jest jednym z zasadniczych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozkwitu, wpisującym się w regułę zrównoważonego postępu. Procedura oceny oddziaływania na otoczenie ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej wiadomości, czy interferencja inwestycji w środowisko, została przewidziana w sposób perfekcyjny i czy pożytki wypływające z jej realizacji wynagradzają straty w otoczeniu, które przeważnie są nierealne do uniknięcia.

budowa drogi

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie ma możliwość znamiennie, bądź potencjalnie znacząco mieć wpływ na środowisko ((link do artykułu)). Podstawą procedury oceny oddziaływania na środowisko, jako narzędzia prewencyjnego, jest prognoza możliwych zagrożeń jeszcze na etapie zaplanowania inwestycji, które zdołają wzbudzać znaczący wpływ na środowisko, a potem przeciwdziałanie im, albo ich hamowanie. Proces oceny oddziaływania na środowisko ( http://www.ehsbiznespartner.pl/ ) ma także doniosłe znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wypływające z rozporządzenia. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym, które stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od typu inwestycji jest w stanie być załącznikiem bezwzględnie wymaganym, lub też takim, którego przeprowadzenie i dołączenie do wniosku może być wymagane na bazie osobnej decyzji.

środowisko naturalne

Autor: Jereme Rauckman
Źródło: http://www.flickr.com

Raport wpływania na otoczenie wymagany jest dla przedsięwzięć mogących znamiennie oddziaływać na otoczenie, także form przedsięwzięć dla których zobowiązanie wykonania sprawozdania może być wymagany, biorąc pod uwagę typ aktywności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne. Zamiarem komunikatu oddziaływania przewidywanego przedsięwzięcia na środowisko jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla otoczenia. Przeprowadzona diagnostyka oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać zarówno etap realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatację i kasację.