Czy opłaca się przejść na kwartalny podatek dochodowy? Co można uzyskać?

przez | 26 lipca 2021
Firmy mogą decydować, jak rozliczać się z opodatkowania dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może odbywać się co miesiąc lub przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o częstotliwości przelewów dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie rozliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji konkretną gotówkę, którą może przekazać nie na skarbówkę, a na pozostałe cele.

Deklaracja vat przekazywana co kwartał umożliwia podtrzymanie płynności finansowej przy kłopotach z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Wtedy ochraniamy firmę przed natychmiastowym wpłaceniem podatku, mimo braku finansów ze strony kontrahenta. Tym samym firmy, jakie swoje koszty i przychody mają nierównomierne mają termin na zebranie dokumentów, a to zapewnia płynność finansową. Z metody kwartalnej powinni skorzystać mali podatnicy lub jednostki, które dopiero założyły firmę i równocześnie nie założyły firmy w czasie dwóch ostatnich lat. (Czytaj )Będąc przy rozliczeniach powinno się wspomnieć o obowiązku, jakim są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą skali składek jest zadeklarowana kwota. Nie może być mniejsza niż 60 % przewidywanego wynagrodzenia comiesięcznego ustanowionego przez państwo na konkretny rok kalendarzowy. Nie powinna też być niższa o 30 % od sumy minimalnego wynagrodzenia, jeżeli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulgi. Kiedy pracodawca prowadzi firmę sam, płaci kwoty do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeśli zatrudnia pracowników zobowiązania trzeba wpłacać do piętnastego dnia danego miesiąca. Mocodawców firm wiąże jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie. Sięga ona 75 % przeciętnego zarobku w danym sektorze firm, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo firma płaci składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do ogółu składek na ZUS. Wynosi ona 2.45% podstawy wymiaru. Kolejna okoliczność jest wtedy, kiedy dopiero założona jest firma. Wówczas niepłacony jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ZUS jest niższa od sumy minimalnego wynagrodzenia. Czytaj

W temacie opłat na ZUS można się niewątpliwie nieraz zagubić tym samym będąc przedsiębiorcą należałoby zwrócić się o pomoc do księgowej, która w imieniu przedsiębiorstwa złoży odpowiednie formularze i prześle konkretne opłaty. Polecamy