Coraz większa wagę przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to tak naprawdę jest?

przez | 7 grudnia 2021
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) obejmuje zestaw aplikacji które służą menadżerom do realizacji zadań powiązanych z personelem. W aktualnym świecie wartość przedsiębiorstwa będą obejmować zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one drogocennym zasobem, w którego inwestycja może dać wiele osiągnięć.

Nie uważasz, że to jest znakomity moment, żeby uzyskać stuprocentową gwarancję, że umieszczone informacje są zgodne z prawdą? Jeśli tak, to ten zweryfikuj serwis (http://www.leaselink.pl/leasing-online-dla-firm/produkt/) tu.

Zwracając uwagę na takie podejście krok po kroku rozwinęła się polityka kierowania zasobami ludzkimi (ZZL), która definiuje cele, metody oraz wyzwania, jakie muszą spełniać doskonale funkcjonujące przedsiębiorstwo.

W literaturze stosowane jest także pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym trzeba rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, nakierowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) zatrudnionych. Epicentrum zainteresowania funkcji personalnej w tym temacie są ludzie jako podmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakości, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki a także uwarunkowania tych zmiennych.

Innym znanym terminem jest „gospodarka zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwijanie i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wypłatami oraz związane z nimi systemy szastania wynikami pracowników (EPM), są najważniejszmi komponentami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami. Wspomniane aplikacje są używane przez ekspertów działu hrm, przy ocenie efektów pracowników oraz ulepszaniu wykorzystywania kompetencji. Systemy kierowania wypłatami gwarantują modelowanie spłacania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami; są także używane jako narzędzie strategiczne dla utrzymywania istotnych dla firmy (zobacz kredyt na inwestycje) kompetencji.

Systemy kierowania programami motywującymi, określane tez jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do organizowania strategii rodzaju „zapłata za pracę” z celami w korporacji.