Co oznacza termin pomoc de mini minimis?

przez | 26 lipca 2021
Termin pomoc de minimis to rodzaj pomocy przedsiębiorstwom. Wspomaga rozwijanie się przedsiębiorczości w Polsce i w innych krajach. Taka pomoc jest według prawa niewielka, o niewielkich rozmiarach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Głównym jej zadaniem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorstwa nie powinno stać się wsparciem konkurencji firm, nie może zwiększać możliwości firmy na rynku. Jest to jeden z elementów pomocy publicznej. Przedsiębiorstwo może skorzystać na przykład z wielu opcji dotacji na prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy w ramach wsparcia de minimis także mogą być zwolnieni z wielu podatków.

Kiedy dowiesz się o posiadającej intrygującą Ciebie treść nowej stronie, to w pierwszej kolejności zweryfikuj info w kontekście źródeł, z których pobiera ona dane.

Jak duża jest pomoc de minimis i jakich celów firma może ją wykorzystać?

Pomoc finansowa tego typu jest sumą 200 000 euro na 3 lata – suma taka dotyczy wielu rynków z wyjątkiem transportu drogowego, w którym kwota ta to wtedy 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca ma możliwość wesprzeć swą działalność z taką pomocą w kwestiach takich jak między innymi: zapoczątkowanie i wdrożenie swej działalności, inwestycje w usługi doradcze, zakup usług szkoleniowych pracowników a także wdrożenie miejsc w których będą odbywać się owe szkolenia, w tym także kupno a dodatkowo leasing sprzętów a także programów komputerowych koniecznych w prowadzenia szkoleń.

Które przedsiębiorstwa mogą użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla każdego rodzaju działalności, włączają się w nią wszystkie przedsiębiorstwa (pomoc finansowa). Forma daje do zrozumienia, iż każda firma ma prawo z niej skorzystać.

Istnieją jednak pewne sytuacje w których taki rodzaj wsparcia jest niedopuszczalny np. jeśli przedsiębiorstwo ma zamiar użytkować pieniądze na wsparcie towarów polskich, jeśli to wpłynie w niekorzystny sposób na produkty sprowadzane z zagranicy. Wyłączone są z pomocy de minimis przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Także przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji finansowej mogą nie mieć możliwości wdrożenia (ciąg dalszy tego materiału > więcej na temat) tego typu pomocy.