Co musi wiedzieć właściciel firmy? Niezbędna widza i narzędzia przydatne dla przedsiębiorców.

przez | 20 grudnia 2021
Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o dwa typy należności tj. diety i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet liczy się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku gdy podróż służbowa wynosi do 12 h – wówczas należy się 50% diety, ponad 12 h – należy się dieta w wysokości pełnej. Natomiast gdy podróż trwa dłużej, za każdą dobę przysługuje cała dieta, z kolei za niepełną, ale rozpoczętą dobę, tj. od 8 h – przysługuje 50% diety, ponad 8 h – przysługuje dieta w pełnej wysokości . W inny sposób rozlicza się wysokość diety w czasie podróży za granicę. Należy pamiętać też, że kwotę diety pomniejsza się częściowo o koszt bezpłatnego wyżywienia.

Sposób liczenia należności z tytułu diety oraz wysokość diety w danych krajach jest określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby ułatwić sobie obliczenia przedsiębiorca może skorzystać z internetowych kalkulatorów takich jak np. kalkulator diety zagranicznej.

Nie zwlekaj – jeżeli chcesz otrzymać ekstra treści na ów temat, bądź świadom tego, że bezpłatne wejście (https://biuro-protax.pl/) na nasz link naprawdę nic nie będzie Cię kosztowało.

Ponadto jak wspomniano wcześniej z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o zwrot kosztów: paliwa, biletów, noclegów innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W przypadku podróży autem można sięgnąć po kalkulator ryczałtowy, który uwzględnia obecne stawki za kilometr przebiegu pojazdu stosowanego dla celów służbowych.

Oprócz przepisów i narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, przedsiębiorca powinien również znać obowiązki podatkowe. W tym przypadku również istnieją pomocne dla przedsiębiorców narzędzia jak na przykład kalkulator odsetek ustawowych, pozwalający obliczyć wysokość odsetek wynikających z zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek oblicza odsetki na podstawie zobowiązania, wymaganego terminu oraz daty rzeczywistej zapłaty- łatwy w obsłudze kalkulator odsetek. W sieci wyszukać można także kalkulator wynagrodzenia, który pozwala obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na ZUS i podatek.

podatki, rachunki, obliczenia

Źródło: pixabay.com

Każdy przedsiębiorca powinien także wiedzieć przezornie jak ogłosić upadłość. Zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości opisuje ustawa zatytułowana Prawo upadłościowe i naprawcze. Jednakże to jak ogłosić upadłość i gdzie złożyć odpowiednie wnioski to pytania ostateczne, natomiast w pierwszej kolejności właściciel firmy powinien orientować się czym jest układ naprawczy, a czym upadłość likwidacyjna, jakie podmioty mają prawo do ogłoszenia upadłości, kiedy można ogłosić upadłość, a przede wszystkim jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości (jak ogłosić upadłość). Na wszelkie pytania najlepiej odpowie doradza prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.