Co koniecznie trzeba wiedzieć, mając zamiar się właściwie wywiązać z rozliczenia corocznego ze Skarbowym Urzędem?

przez | 10 lipca 2021
Nowy rok kalendarzowy niesie następne zmiany podatkowe. Wśród takich zmian znajduje się zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Pewna część podatników będzie zobligowana do zmienienia dotychczasowego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla wskazania właściwego bankowego rachunku, na który trzeba odprowadzać podatek. Bowiem każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany rachunek bankowy, w przeciwieństwie do rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych przekieruj do źródła regulowana jest w podatkowej ordynacji. w sytuacji, gdy przepisy podatkowej ustawy nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych się ustala na podstawie miejsca zameldowania ewentualnie – znajdź więcej adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba też pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. w sytuacji, gdy dany sklep ma kasę fiskalną, to kupujący, który prowadzi działalność gospodarczą musi dostać paragon. Zatem faktura na podstawie paragonu odkryj więcej powinna być natychmiast wystawiona. Jednak zdarza się czasem tak, że przedsiębiorca dopiero po pewnym czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje fakturę na zakupiony jakiś czas temu produkt. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu powinna być wystawiona na żądanie klienta. Aczkolwiek po upływie trzech miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Z kolei ustawa o VAT jak również rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o konieczności wystawiania faktur w czasie do siedmiu dni od wykonania usługi ewentualnie masz więcej pytań? wydania zakupionego towaru. W praktyce pierwszą zasadę się stosuje dla klientów indywidualnych zaś drugą w przypadku firm oraz ludzi którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Rozliczając się każdego roku ze Skarbowym Urzędem należy także pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – sprawdź to. Tego typu odliczeniu podlegają składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe jak również osób współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, jeśli zostały te składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków danego podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.