Chronienie praw autorskich

przez | 10 lipca 2021
Prawa autorskie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Prawo osobiste jest niezbywalne, udowadnia ono faktyczne autorstwo dzieła. Drugie z wymienionych jest natomiast prawem, które umożliwia pobieranie pieniędzy z własnego utworu.

Sprzeniewierzanie się temu prawu odbywa się różnorako: dana osoba bezprawnie twierdzi że jest autorem utworu, oraz dana osoba uzyskuje korzyści z jego grania czy rozpowszechniania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone ma prawo domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia od tego, kto to prawo złamał. Należy nadmienić, że chroniony jest już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie został jeszcze w żaden sposób uzewnętrzniony.

Nie zwlekaj! odwiedź nasz odpowiedni serwis i poleć go wszystkim. Wszyscy odniesiecie korzyść! To ważne, żeby dowiedzieć się ciekawych rzeczy.

Dochodzenie praw w takiej sprawie bywa jednak niezwykle trudne.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jak się chronić?Najbardziej podstawowym sposobem ochrony własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – wtedy najłatwiej jest dowieść autorstwa utworu. Można to zrobić w sposób oficjalny, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, np. dzieła muzycznego, jego autora można zgłosić określonej organizacji publicznej. Taka czynność da oprócz tego korzyści z tytułu odsłuchań dzieła. Organizacje zbiorowego zarządzania stają w obronie praw (polecamy zobacz ofertę) autorów, poza tym trudnią się zbieraniem w imieniu twórców należnej im zapłaty. W sytuacji niektórych utworów, w szczególności o charakterze naukowym tego typu ochrona może nie wystarczać. W tego rodzaju sytuacjach za ochronę praw odpowiada urząd patentowy znak towarowy również jest rejestrowany, jednak ten proces jest trochę mniej zawiły i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co w przypadku złamania prawa?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest indywidualny toteż zbiór praw na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym sporządzonym tak, by można go było adaptować do zaistniałej sytuacji. Należy jednak mieć na uwadze, że łamanie tych przepisów nie jest ścigane z urzędu, każde takie przestępstwo należy więc zgłosić organom ścigania. Wiele osób nie wie o tym, że narusza cudze prawa, ma to szczególne odzwierciedlenie na przykładzie sieci WWW. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a zwłaszcza narażone są tu wszystkie dzieła graficzne. Dlatego przed skorzystaniem z obrazu dostępnego w sieci, dobrze jest sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego autor.