Brak jasności prawa autorskiego – zatem dlaczego nie domagamy się przekazywania autorskiego prawa majątkowego

przez | 10 lipca 2021
Logotypy są nierozerwalnie powiązane z prawem autorskim. Obydwa tematy będące polem zainteresowania twórców podlegają właściwym zapisom prawnym. Gdy kupujemy znak jako unikalną usługę (jak choćby logo na portal sportowy), nie stajemy się jednak automatycznie posiadaczami loga na wyłączność.

„Towar”, o którym mowa, na podstawie praw autorskich osobistych i majątkowych, staje się wciąż dorobkiem twórcy. Problem rodzi się już wraz z pytaniem co to są prawa autorskie? (więcej). W kwestii

Biznesmen

Autor: Andres Rodriguez
Źródło: http://www.flickr.com

twórczości są to oczywiste prawa wykonawcy do możliwości decydowania o wykonanym dziele. Niby oczywiste, ale później sytuacja komplikuje się. Co wtedy, gdy swobodnie operujemy nabytym logiem (płacąc za dzieło mamy do tego prawo moralne), a nie podpisaliśmy wcześniej umowy przekazującej prawa autorskie majątkowe? Tutaj zaczyna się piramida problemów i niejasności między płacącymi za usługę, a grafikami-wykonawcami.

Nic nie da w tym przypadku rejestracja znaków towarowych (link), dokonana przecież po umowie, czyli stworzeniu szyldu. Owszem, konkurenci w branży i wszystkie inne podmioty zostaną „wyłączone” z plagiatowania, ale kupiec-zleceniodawca, bez oficjalnej umowy zawartej uprzednio z podwykonawcą, nie stanie się jedynym właścicielem loga. Twórcy przysługują bowiem niezbywalne autorskie prawa osobiste do wykonanego dzieła.

Jeśli musisz poznać analizowany w tym artykule temat, to kliknij tu i zdobądź pomocne info (https://domwina.pl/product-pol-1023-Nalewak-do-wina-niekapek.html) także w analogicznym serwisie.

Ma on pełne prawo do podpisywania się (zwykle z imienia lub nazwiska niekiedy pseudonimem) pod wszystkimi przejawami autorskiej twórczości, także tymi sprzedawanymi.

Podobnie jest z sygnowaniem artykułu – bez należytej umowy o zrzeczeniu się podpisu z nazwiska, autor ma prawo do zachowania pod treścią swoje dane osobowe. Opisują to dokładnie przepisy prawa, ważne w Polsce już od dwudziestu lat, znane jako ochrona własności intelektualnej (więcej na ).

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zobacz i sprawdź przewóz samochodów z holandii koniecznie, tu jest coś, co z pewnością także jest wartościowe.

Jakie są inne problemy z majątkowym prawem autorskim? Wiele razy rejestrowanie nowego logotypu staje się początkiem ciągłego łamania praw autorskich, jeśli wspomniane logo powiela czyjąś twórczość. Wystarczy, że większość detali loga plagiatuje się, a inna obudowa tylko nieznacznie zmienia całość. W czasach setek tysięcy kolejnych firm, stron loga i layouty bardzo łatwo o wizję, która została już wcześniej stworzona. A jak wiemy granica między uderzającym podobieństwem, a plagiatem bywa niewielka.