Badanie penetracyjne i badanie wizualne jest niezbędne do trwałej żywotności konstrukcji

przez | 10 lipca 2021
Badania penetracyjne i badania wizualne stosowane są do badań nieniszczących, które umożliwiają lokalizację wady instalacji z materiałów metalowych i niemetalowych robionych najczęściej na czynnych obiektach, w celu szybkiej diagnozie defektu także przedsięwzięciu szczegółowych działań na ich zlikwidowanie, co służy dalszej pracy instalacji i zmniejsza koszty produkcyjne.

przejdź do źródła

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Są jedną z istotnych czynności, które są sprawdzane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub konserwacji, dla całej instalacji lub (patrz jwp rzecznicy patentowi) tylko części elementu sprawdzanego. Dzięki zdiagnozowaniu w wyniku badania penetracyjnego (tutaj) urządzeń przemysłowych, można zlokalizować wady fabryczne, wady struktury materiału, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, awarie spawalnicze, po kuciu, obróbkach plastycznych, (walcowanie, kucie, odkuwanie) po obróbce termicznej, takiej jak hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne stali. Awarie odlewnicze, powstałe wskutek nieprawidłowego skurczu materiału, takich jak żeliwo, staliwo, aluminium i jego stopy, brązów, mosiądzów odlewniczych, spiżów, itp. Badanie penetracyjne nie można wykonywać na materiale porowatym.

Dzięki badaniu penetracyjnemu sprawdzamy materiał, w celu wczesnej selekcji awaryjnych elementów, co podwyższa żywotność i stabilizację pracy instalacji przemysłowej. Badanie wizualne to sprawdzanie cech jakościowych instalacji, celem zlokalizowania i oceny całej powierzchni, takich jak struktura obiektu, zmiany korozyjne czy erozyjne, połączeń w szczególności spawalniczych, zniekształcenia, nierówności, pęknięć, chropowatości, ogólny stan ludzkim okiem pożyczka (zobacz smartvest.pl) też przy przy pomocy urządzeń specjalistycznych mikroskopów, optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp.

szkolenie

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Celem badania wizualnego jest poznanie instalacji badanej też oczekiwaniami jakościowymi, przygotowanie powierzchni do badania, sprawdzanie wyposażenia obiektu, opracowanie odpowiednich metod i technik do przeprowadzenia badania także wykonanie badania i napisanie raportu. Badanie wizualne wykonuje się bezpośrednio, czyli sprawdzenia gołym ludzkim okiem obiektu lub dzięki użyciu specjalistycznych mikroskopów czy też przeprowadzane są takie badania zdalnie, czyli na konstrukcjach wewnętrznych obiektu badanego lub powierzchniach zewnętrznych, niemożliwych do badania bezpośredniego (np. zagrożonych promieniowaniem jonizującycm). Badanie wizualne wykonywane są przy użyciu specjalistycznych sprzętów optycznych ułatwiających badanie obiektu trudno dostępnych. Wiele awarii można także zobaczyć na nośnikach pamięci obiektu i w warunkach laboratoryjnych.