Aktuariusz, MSR 19 – nazwy związane z fachową wyceną wszelkich rezerw finansowych.

przez | 10 lipca 2021
Rozwój gospodarczy oraz finansowy przyczynił się do postępu wielu nowych fachów wiążących właśnie z gospodarką a także ekonomią, które częstokroć są ze sobą powiązane. Profesje te przez wzgląd częstokroć na swoją pionierskość oraz zapotrzebowanie cieszą się ogromną powszechnością i bardzo dużo ludzi decyduje się na ich wykonywanie.

Potrzebna profesja

Jednym zawodów, który jest bardzo renomowany w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który uznanie dopiero zyskuje. Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny matematyki finansowej oraz z ubezpieczeniowej. Jego podstawowym miejscem pracy są przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, reasekuracyjne albo fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

Kliknij w ten link

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

potrzebni są profesjonaliści od oceny ryzyka. Zajmuje się on obliczaniem ryzyka przypadkowych wypadków oraz wielkości wiążących z tym opłat ubezpieczeniowych. Określa też tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest fachem, który niesie sporo przyjemności zawodowej jednakże jest on profesją bardzo odpowiedzialną oraz wymagającą sporego zaangażowania. Przez bardzo dużo osób uznawany jest za fach przyszłości, który będzie coraz bardziej niezbędny.

Wycena świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się także kalkulacją rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą działać zgodnie z danymi normami oraz standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony tematyce świadczeń pracowniczych, które są wiążące dla pracodawców. MSR 19 definiuje, jaka technika powinna być używana aby przeprowadzić oszacowanie na świadczenia pracownicze (więcej o ofercie), a również sporo spraw i wiadomości, jakie powinny znaleźć się w raporcie aktuarialnym podpisywanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest kanonem, z którym nieodzownie musi obeznać się każdy aktuariusz, aby poprawnie wykonywać własną pracę. Zwłaszcza, iż każda jednostka, która musi wykonać wycenę rezerw potrzebuje wsparcia aktuariusza, gdyż sama nie jest w stanie zrobić kalkulacji pojedynczych ujawnień.